Novinky listopad

29.03.2013 10:55

MVP Praha sobota

V sobotu posuzoval pan rozhodčí Dvořák od kterého Grey získal Výborná 2, res. CAC

 

MVP Praha neděle

V neděli posuzoval pan rozhodčí Koldinský od kterého Grey získal taktéž Výborná 2, res. CAC. Po oba dny byl nahlášený do třídy pracovní

 

Fotky z ateliéru

 

Hon bažantnice v Měníně

 

Hon v Jevíčku

 

Hon ve Slavkově u Brna